هاست سی پنل حرفه ای پربازدید ایران

منابع سخت افزاری CLOUD (ابری) - دیتاسنتر زیرساخت ایران - پهنای باند نامحدود

IRAN PRO CP 1GB

کنترل پنل حرفه‌ای (cPanel)


1000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهسرعت لود 4 برابر بیشترکلیه امکانات نامحدودفایروال سخت افزاریاستفاده از کلود لینوکس (رایانش ابری)پشتیبانی 24 ساعتهمناسب سایت های پربازدید و پر مصرفتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%


IRAN PRO CP 3GB

کنترل پنل حرفه‌ای (cPanel)


3000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهسرعت لود 4 برابر بیشترکلیه امکانات نامحدودفایروال سخت افزاریاستفاده از کلود لینوکس (رایانش ابری)پشتیبانی 24 ساعتهمناسب سایت های پربازدید و پر مصرفتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR با پرداخت سالیانه


IRAN PRO CP 5GB

کنترل پنل حرفه‌ای (cPanel)


5000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهسرعت لود 4 برابر بیشترکلیه امکانات نامحدودفایروال سخت افزاریاستفاده از کلود لینوکس (رایانش ابری)پشتیبانی 24 ساعتهمناسب سایت های پربازدید و پر مصرفتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR با پرداخت سالیانه


IRAN PRO CP 10GB

کنترل پنل حرفه‌ای (cPanel)


10000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهسرعت لود 4 برابر بیشترکلیه امکانات نامحدودفایروال سخت افزاریاستفاده از کلود لینوکس (رایانش ابری)پشتیبانی 24 ساعتهمناسب سایت های پربازدید و پر مصرفتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR با پرداخت سالیانه


IRAN PRO CP 20GB

کنترل پنل حرفه‌ای (cPanel)


20000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهسرعت لود 4 برابر بیشترکلیه امکانات نامحدودفایروال سخت افزاریاستفاده از کلود لینوکس (رایانش ابری)پشتیبانی 24 ساعتهمناسب سایت های پربازدید و پر مصرفتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR با پرداخت سالیانه


IRAN PRO CP 50GB

کنترل پنل حرفه‌ای (cPanel)


50000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهسرعت لود 4 برابر بیشترکلیه امکانات نامحدودفایروال سخت افزاریاستفاده از کلود لینوکس (رایانش ابری)پشتیبانی 24 ساعتهمناسب سایت های پربازدید و پر مصرفتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR با پرداخت سالیانه