آخرین نسخه Plesk Obsidian - دیتاسنتر سروش رسانه - پهنای باند نامحدود

 • IR WIN RES 5GB

  85,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

   5000 مگابایت فضای میزبانی


   نامحدود پهنای باند


   میزبانی 25 سایت مجزا


   نامحدود زیر دامنه


   بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


   نامحدود دیتابیس MySQL


   نامحدود دیتابیس MSSQL


   اکانت FTP نامحدود


   نامحدود Import / Export Backup


   پشتیبانی 24 ساعته


   آپتایم 99.9%


   دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


 • IR WIN RES 10GB

  105,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

   10000 مگابایت فضای میزبانی


   نامحدود پهنای باند


   میزبانی 50 سایت مجزا


   نامحدود زیر دامنه


   بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


   نامحدود دیتابیس MySQL


   نامحدود دیتابیس MSSQL


   اکانت FTP نامحدود


   نامحدود Import / Export Backup


   پشتیبانی 24 ساعته


   آپتایم 99.9%


   دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

 • IR WIN RES 20GB

  155,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

   20000 مگابایت فضای میزبانی


   نامحدود پهنای باند


   میزبانی 100 سایت مجزا


   نامحدود زیر دامنه


   بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


   نامحدود دیتابیس MySQL


   نامحدود دیتابیس MSSQL


   اکانت FTP نامحدود


   نامحدود Import / Export Backup


   پشتیبانی 24 ساعته


   آپتایم 99.9%


   دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

 • IR WIN RES 30GB

  195,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

   30000 مگابایت فضای میزبانی


   نامحدود پهنای باند


   میزبانی 150 سایت مجزا


   نامحدود زیر دامنه


   بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


   نامحدود دیتابیس MySQL


   نامحدود دیتابیس MSSQL


   اکانت FTP نامحدود


   نامحدود Import / Export Backup


   پشتیبانی 24 ساعته


   آپتایم 99.9%


   دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

 • IR WIN RES 50GB

  255,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

   50000 مگابایت فضای میزبانی


   نامحدود پهنای باند


   میزبانی 350 سایت مجزا


   نامحدود زیر دامنه


   بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


   نامحدود دیتابیس MySQL


   نامحدود دیتابیس MSSQL


   اکانت FTP نامحدود


   نامحدود Import / Export Backup


   پشتیبانی 24 ساعته


   آپتایم 99.9%


   دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

 • IR WIN RES 100GB

  375,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

   100000 مگابایت فضای میزبانی


   نامحدود پهنای باند


   میزبانی 500 سایت مجزا


   نامحدود زیر دامنه


   بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


   نامحدود دیتابیس MySQL


   نامحدود دیتابیس MSSQL


   اکانت FTP نامحدود


   نامحدود Import / Export Backup


   پشتیبانی 24 ساعته


   آپتایم 99.9%


   دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه