لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس اورجینال - تحویل آنی

لایسنس 6 ماهه DirectAdmin

محدودیت زمانی 6 ماهه


تعداد دامنه نامحدودتعداد Reissue رایگان 2 بار


لایسنس 1 ساله DirectAdmin

محدودیت زمانی 1 ساله


تعداد دامنه نامحدودتعداد Reissue رایگان 3 بار