کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

هاست دانلود - آپلود آلمان

پهنای باند نامحدود - سرورهای قدرتمند - پورت 1گیگابایت اختصاصی

DL 5GB
 • 5 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 10GB
 • 10 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 15GB
 • 15 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 20GB
 • 20 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 30GB
 • 30 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 50GB
 • 50 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 80GB
 • 80 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 100GB
 • 100 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 150GB
 • 150 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 200GB
 • 200 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 500GB
 • 500 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP
DL 1000GB
 • 1000 گیگایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • دارد پشتیبانی از PHP
 • Nginx وب سرور
 • 24 ساعته مانیتورینگ
 • 99.9% آپتیام
 • دارد FTP