کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

هاست لینوکس حرفه ای دایرکت ادمین

سرعت بسیار بالا - منابع گسترده - استفاده از رایانش ابری - امکانات نامحدود

IR DA 200MB

فضا 200 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه 1 عدد


امکان تغییر نسخه PHP


آپتایم 99.9%


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


IR DA 500MB

فضا 500 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه 2 عدد


امکان تغییر نسخه PHP


آپتایم 99.9%


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


IR DA 1000MB

فضا 1000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه 3 عدد


امکان تغییر نسخه PHP


آپتایم 99.9%


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


IR DA 2000MB

فضا 2000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه 5 عدد


امکان تغییر نسخه PHP


آپتایم 99.9%


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


IR DA 3000MB

فضا 3000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه 10 عدد


امکان تغییر نسخه PHP


آپتایم 99.9%


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


IR DA 5000MB

فضا 5000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه نامحدود


امکان تغییر نسخه PHP


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


ثبت دامنه .IR رایگان در پرداخت سالیانه

IR DA 10000MB

فضا 10000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه نامحدود


امکان تغییر نسخه PHP


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


ثبت دامنه .IR رایگان در پرداخت سالیانه

IR DA 20000MB

فضا 20000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه نامحدود


امکان تغییر نسخه PHP


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


ثبت دامنه .IR رایگان در پرداخت سالیانه

IR DA 30000MB

فضا 30000 مگابایت


پهنای باند نامحدود


تعداد دامنه نامحدود


امکان تغییر نسخه PHP


دیتاسنتر پارس آنلاین


کلود لینوکس


همه امکانات نامحدود


ثبت دامنه .COM رایگان در پرداخت سالیانه