کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

وب هاستینگ حرفه ای ویندوز سرور 2016

امکانات نامحدود - منابع قدرتمند سرور - دیتاسنتر آسیاتک ایران

IR WIN 500MB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

500 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی 2 سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهنامحدود دیتابیس MySQLنامحدود دیتابیس MSSQL


 
اکانت FTP نامحدودنامحدود Import / Export Backupپشتیبانی 24 ساعتهتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان ندارد


IR WIN 1GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

1000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی 5 سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهنامحدود دیتابیس MySQLنامحدود دیتابیس MSSQL


 
اکانت FTP نامحدودنامحدود Import / Export Backupپشتیبانی 24 ساعتهتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


IR WIN 3GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

3000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی 10 سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهنامحدود دیتابیس MySQLنامحدود دیتابیس MSSQL


 
اکانت FTP نامحدودنامحدود Import / Export Backupپشتیبانی 24 ساعتهتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه و شش ماهه


IR WIN 5GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

5000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهنامحدود دیتابیس MySQLنامحدود دیتابیس MSSQL


 
اکانت FTP نامحدودنامحدود Import / Export Backupپشتیبانی 24 ساعتهتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه و شش ماهه و سه ماهه


IR WIN 10GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

10000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهنامحدود دیتابیس MySQLنامحدود دیتابیس MSSQL


 
اکانت FTP نامحدودنامحدود Import / Export Backupپشتیبانی 24 ساعتهتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه و شش ماهه و سه ماهه و ماهیانه


IR WIN 20GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK)

20000 مگابایت فضای میزبانینامحدود پهنای باندمیزبانی نامحدود سایت مجزانامحدود زیر دامنهبک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانهنامحدود دیتابیس MySQLنامحدود دیتابیس MSSQL


 
اکانت FTP نامحدودنامحدود Import / Export Backupپشتیبانی 24 ساعتهتحویل فوری پس از پرداختآپتایم 99.9%دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه و شش ماهه و سه ماهه و ماهیانه