کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

85,000تومان ماهانه

IR WIN RES 5GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

5000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 25 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه


105,000تومان ماهانه

IR WIN RES 10GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

10000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 50 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

155,000تومان ماهانه

IR WIN RES 20GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

20000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 100 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

195,000تومان ماهانه

IR WIN RES 30GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

30000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 150 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

255,000تومان ماهانه

IR WIN RES 50GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

50000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 350 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه

375,000تومان ماهانه

IR WIN RES 100GB

 کنترل پنل حرفه‌ای پلسک (PLESK Obsidian)

100000 مگابایت فضای میزبانی


نامحدود پهنای باند


میزبانی 500 سایت مجزا


نامحدود زیر دامنه


بک آپ گیری منظم روزانه، هفتگی، ماهانه


نامحدود دیتابیس MySQL


نامحدود دیتابیس MSSQL


اکانت FTP نامحدود


نامحدود Import / Export Backup


پشتیبانی 24 ساعته


آپتایم 99.9%


دامنه رایگان .IR در پرداخت سالیانه