کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

دیتاسنتر اختصاصی برج میلاد

فایروال سخت افزاری و ارایه رول های مورد نیاز شما - پهنای باند نامحدود - سرورهای قدرتمند

IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL1

رم 16 گیگابایت


۲x Xeon 5520 2.26Ghz


فضا 240GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL2

رم 32 گیگابایت


۲x Xeon 5560 2.26Ghz


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL3

رم 48 گیگابایت


۲x Xeon 5650 2.53Ghz


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL4

رم 64 گیگابایت


۲x Xeon 5670 2.53Ghz


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL5

رم 32 گیگابایت


۲x Xeon 2620


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL6

رم 48 گیگابایت


۲x Xeon 2660


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL7

رم 64 گیگابایت


۲x Xeon 2670


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان


IRAN DEDICATED SERVER MILAD TOWER PL8

رم 128 گیگابایت


۲x Xeon 2680


فضا 500GB SSD


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور اختصاصی


IP اختصاصی 1 عدد


هزینه راه اندازی رایگان


فایروال سخت افزاری


کنترل پنل مدیریت از راه دور


دسترسی KVM


کانفیگ رایگان