کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

سرورهای مجازی VPS-VDS آلمان در دیتاسنتر Hetzner

پهنای باند نامحدود - پورت 1گیگابایت در ثانیه

GERMANY VPS PL1

رم 2 گیگابایت


پردازنده 4Core – 2GHz


فضا 60GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

GERMANY VPS PL2

رم 3 گیگابایت


پردازنده 4Core – 2.5GHz


فضا 75GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

GERMANY VPS PL3

رم 4 گیگابایت


پردازنده 4Core – 4GHz


فضا 100GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

GERMANY VPS PL4

رم 6 گیگابایت


پردازنده 6Core – 5GHz


فضا 150GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

GERMANY VPS PL5

رم 8 گیگابایت


پردازنده 6Core – 6GHz


فضا 200GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

GERMANY VPS PL6

رم 16 گیگابایت


پردازنده 8Core – 8GHz


فضا 500GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل