کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

در دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور نیمه اختصاصی VDS

FRANCE VPS PL1

رم 2 گیگابایت


پردازنده 4Core – 2GHz


فضا 60GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


دیتاسنتر OVH فرانسه


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

FRANCE VPS PL2

رم 3 گیگابایت


پردازنده 4Core – 2.5GHz


فضا 75GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


دیتاسنتر OVH فرانسه


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

FRANCE VPS PL3

رم 4 گیگابایت


پردازنده 4Core – 4GHz


فضا 100GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


دیتاسنتر OVH فرانسه


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

FRANCE VPS PL4

رم 6 گیگابایت


پردازنده 6Core – 5GHz


فضا 150GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


دیتاسنتر OVH فرانسه


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

FRANCE VPS PL5

رم 8 گیگابایت


پردازنده 6Core – 6GHz


فضا 200GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


دیتاسنتر OVH فرانسه


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل

FRANCE VPS PL6

رم 8 گیگابایت


پردازنده 6Core – 6GHz


فضا 200GB


پهنای باند نامحدود


پورت 1گیگابیت


نوع سرور نیمه اختصاصی


نوع سرور نیمه اختصاصی


دیتاسنتر OVH فرانسه


کانفیگ رایگان


 • دارد

  قابلیت آپگرید به پلن های بالاتر

 • دلخواه (لینوکس / ویندوز)

  سیستم عامل