کد تخفیف 50% هاسترنت روی تمام محصولات فقط تا پایان هفته : offweek

وب کنفرانس (کلاس مجازی آنلاین)

سرویس های کلاس و کنفرانس مجازی ادوبی کانکت

ADOBE CONNECT PL1

امکان فعالسازی 2 وب کمکاربر همزمان آنلاین 15 نفرآدرس کلاس با زمان نامحدود 1 کلاسفضای
میزبانی
15 گیگابایتپهنای باند نامحدودسرور اشتراکی ایرانرم و
پردازنده سرور


32 گیگابایت/ 16 هسته XEON


نرم افزار

Adobe connect 10.6پورت سرور


 1GB


ADOBE CONNECT PL2

امکان فعالسازی 2 وب کمکاربر همزمان آنلاین 30 نفرآدرس کلاس با زمان نامحدود 1 کلاسفضای
میزبانی
30 گیگابایتپهنای باند نامحدودسرور اشتراکی ایرانرم و
پردازنده سرور


32 گیگابایت/ 16 هسته XEON


نرم افزار

Adobe connect 10.6پورت سرور


 1GB


ADOBE CONNECT PL3

امکان فعالسازی 2 وب کمکاربر همزمان آنلاین 50 نفرآدرس کلاس با زمان نامحدود 1 کلاسفضای
میزبانی
30 گیگابایتپهنای باند نامحدودسرور اشتراکی ایرانرم و
پردازنده سرور


32 گیگابایت/ 16 هسته XEON


نرم افزار

Adobe connect 10.6پورت سرور


 1GB


ADOBE CONNECT PL4

امکان فعالسازی وب کم دلخواهکاربر همزمان آنلاین 100 نفرامکان ایجاد نامحدود کلاسفضای
میزبانی
100  گیگابایت SSDپهنای باند نامحدودسرور مجازی با منابع اختصاصی
ایرانرم و
پردازنده سرور


32 گیگابایت/ 16 هسته XEON


نرم افزار

Adobe connect 10.6پورت سرور


 1GB